Blog - Magazijninrichting - Tips & Trucs - 1 | Rekkenshop.nl by Ghala Bedrijfsinrichting

Magazijninrichting - Tips & Trucs - 1
door Frans Sijtsma 21-11-2012 13:10

Magazijnstellingen vragen een iets andere benadering qua inrichting dan standaard archiefstellingen. Doel van de inrichting in een magazijn is een zo efficient mogelijke opslag tegen zo laag mogelijke kosten en een hoge servicegraad. Een magazijn is over het algemeen bedoeld als tussenopslag, buffer met een instroom en uitstroom.

Dit in tegenstelling tot een archiefdepot waar in principe bewaard wordt voor langere tijd zonder dat er sprake is van minimumvoorraden aangezien ieder item uniek is.

De basis blijft hetzelfde, of het nu magazijnstellingen of andere stellingen betreft. Stel jezelf altijd de PQRST-vraag en werk die verder uit naar een inrichtingsplan voor magazijnstellingen.

PQRST-sleutel bij magazijnstellingen

Magazijnstellingen pqrst sleutelPQRST is de afkorting voor:

  • Product
  • Quantity
  • Route
  • Service
  • Time

In geval van magazijninrichting cq. toepassing van magazijnstellingen opteer ik ervoor de S van Service te vervangen door de S van Size.

Met de 5 kernwoorden zijn de belangrijkste aspecten voor de keuze van de magazijnstellingen en de inrichting van het magazijn vastgelegd.

P - Product

Primaire vraag die ook in eerdere blogs aan de orde is geweest is "Welk(e) product(en) worden in de magazijnstellingen opgeslagen en onder welke condities moeten die producten in de magazijnstellingen bewaard worden.

Q - Quantity

Eenvoudig gezegd: De hoeveelheid per product die in de magazijnstellingen moet worden opgeslagen. Eenvoudig gezegd omdat juist de hoeveelheid bepalend is voor de servicegraad van de uitleveringen. Teveel product in je magazijnstellingen kost geld maar levert je een hogere servicegraad op. Te weinig product leidt tot lagere voorraadkosten maar verhoogt het aantal mancoleveringen.

Over de balans tussen kosten en servicegraad is enorm veel geschreven, waarover wellicht in latere blogs meer. In deze post beperk ik me even tot de opmerking dat voordat tot inrichting overgegaan wordt bepaald dient te worden om welke hoeveelheden per product het gaat

R - Route (van de orderpickers tussen de magazijnstellingen)

Welke route hanteer je in je magazijn. Hoe orienteer je je magazijnstellingen. In principe zijn er een aantal mogelijkheden:

  • Hoofdgangensysteem : De inslag en de uitslag vinden plaats vanuit hetzelfde gangpad. Ofwel: Het aanvullen van de voorraad in de magazijnstellingen vindt plaats in hetzelfde gangpad als waar de orderpicking vanuit de magazijnstellingen plaatsvindt.
  • Tweegangensysteem : In- en uitslag in de magazijnstellingen vindt plaats in gescheiden gangpaden. De magazijnstelling wordt bijvoorbeeld via een gang achter de stellingen langs aangevuld met voorraad en aan de voorzijde gepicked. Het voordeel is tijdswinst en strikte toepassing van het FIFO-principe. Immers: De voorraad wordt aan de achterzijde aangevuld zodat de nieuwste voorraad achteraan ligt en de oudste vooraan. het nadeel is dat een groter vloeroppervlak vereist kan zijn voor de magazijnstellingen.
  • Zijgangensysteem Alle hoofdgangen zijn op diverse plekken voorzien van zijpaden tussen de magazijnstellingen om looproutes te verkorten. Vergelijk dit met een filiaal van de IKEA: Er is één lange hoofdroute met diverse snelle doorgangen waardoor andere afdelingen sneller bereikt worden zonder de gehele route te hoeven lopen

S - Size (ipv service) van de producten in de magazijnstellingen)

Magazijnstelling 500 diepEen overzicht van de afmetingen en gewichten van de producten die in de magazijnstellingen worden opgeslagen. 

Zie hiervoor een eerder gepubliceerd blog over het bepalen van de optimale indeling van archiefstellingen, waarvan de achterliggende rekenmethode eenvoudig te gebruiken is voor magazijnstellingen

Time (benodigde tijd voor het picken van een order uit de magazijnstellingen)

Een belangrijk doel van magazijnoptimalisatie (naast het voorkomen van verkeerde picks) is tijdswinst.

Om de optimale lay-out voor de inrichting van het magazijn met stellingen te kunnen bepalen is verregaand inzicht in de samenhang van producten noodzakelijk in combinatie met informatie over bestelhoeveelheden en aantallen orders per product.

De eenvoudigste methode om tijd te besparen is het toepassen van de 80/20 regel op je producten. Hoewel aan discussie onderhevig wordt 80% van de magazijnuitgiftes bepaald door een klein percentage van je producten. Of dit nu 10-20 of 30% is is niet zo relevant.

Focus in eerste instantie op die 80%. Groepeer de samenhangende producten in je magazijnstellingen en zorg dat voor die 80% de loopafstanden zo kort mogelijk zijn. Daarmee boek je de eerste tijdswinst in je magazijn.

Denk bijvoorbeeld eens aan kopstellingen op de kop van je magazijnstellingen met daarin de meest voorkomende producten.

Onderstaand twee voorbeelden van een inrichting. Enerzijds gewoon magazijnstellingen met rijen stellingen naast elkaar. Anderzijds met dezelfde hoeveelheden stellingen met op de kopse kanten een magazijnstelling geplaatst. Bij pickvolgorde A-B-C in zo optimaal mogelijke route zijn de loopafstanden bij kopstellingen zo'n 40% lager dan bij standaard magazijnstelling lay-out

Magazijnstellingen standaard

Voorbeeld 1 bovenstaand zonder kopstellingen

magazijnstellingen met kopstelling

Voorbeeld 2 bovenstaand mét kopstellingen

In komende blogs nog veel meer over magazijninrichting