Privacy

versie 3.1 - 24 oktober 2016

Onder het online label ghala (zie https://www.ghala.nl) vallen op dit moment de volgende websites:

  • www.rekkenshop.nl & www.rekkenexpert.be
  • www.lockershop.nl & www.lockershop.be
  • www.werkplaatsexpert.nl
  • www.zitgezond.nl
  • www.ceha-lockers.nl & www.ceha-lockers.be
  • www.ghala.nl

Als wij op deze pagina ´Ghala´ schrijven, dan worden daarmee tevens alle websites bedoeld die Ghala in beheer heeft, zoals hierboven genoemd

Privacy Statement

Deze website is ontwikkeld voor, en wordt beheerd door Ghala bedrijfsinrichting

Bij uw bezoek aan onze website kan Ghala gegevens van u vergaren en/of verwerken. Dit kunnen gegevens zijn die u invult m.b.t. vragenlijsten, orderformulieren, nieuwsbrieven of eventuele accountgegevens, alsmede statistische gegevens die voortkomen uit uw surfgedrag over onze website.

In het kader van deze vergaringen en/of verwerkingen waarborgt en respecteert Ghala uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door Ghala beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van cookies op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. 

Geen terbeschikkingstelling aan derden

Uw persoonsgegevens worden op generlei wijze ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van eventuele door u geplaatste orders.

Dit houdt concreet in dat wij uw persoonsgegevens niet verkopen, uitlenen of ter inzage geven, op welke wijze dan ook, aan welke partij dan ook die niet direct betrokken is bij de afhandeling van uw order of het functioneren van deze website. Daar waar wij uw gegevens verstrekken vereisen wij van deze partij een gelijkaardig statement vooraleer tot verstrekking over te gaan

No-spam Statement
Ghala stuurt nooit reclameboodschappen naar uw mailbox, fax of postadres tenzij u expliciet heeft aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van bijvoorbeeld aanbiedingen binnen Ghala (opt-in)

U kunt altijd aangeven dat u bij nader inzien geen informatie meer wenst te ontvangen van Ghala . Zie hieronder voor onze adresgegevens.

Gegevensverwerking
Ghala verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot klanten en bezoekers van deze website voorzover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

  • het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van orders;
  • het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst.

U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website, met name voor het on-line winkel gedeelte, eventuele forums en linkpagina's en order- en reactieformulieren.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing is op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen / opt-out
Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Ghala uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u  ons per brief of mail benaderen op onderstaande adresgegeven. 

Indien u niet langer nieuwsbrieven, of andere vormen van reclame wenst te ontvangen kunt u dit tevens per brief of mail aan ons kenbaar maken.

Wijzigingen Privacy Statement
Ghala behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Bij wijziging van de teksten staat de ingangsdatum van de wijziging bovenaan deze pagina vermeld.

 

Ghala Webwinkels

Boogschutterstraat 40

7324 BA  APELDOORN

055-3689577

info@Ghala .nl